Focussen

Gerko Last, ervaren fondsenwerver en communicator. Helpt organisaties graag een stapje verder, met kennis, passie en aandacht. Deze tekst is te lezen op de website van Gerko. Onze projectmanager Hermien heeft Gerko in 2015 ontmoet op de vakdag Fondsenwerving bij een workshop “Werven in de Christelijke achterban”. Daarnaast ontvangt ze regelmatig nieuwsbrieven van hem. Bij Fracarita Netherlands ontstond in 2016 de behoefte om eens iemand “van buiten af” naar de organisatie te laten kijken. Hermien dacht daarbij meteen aan Gerko en nam contact met hem op. Dat was het begin van een inspirerend proces, met als afsluiting een interview in Eindhoven tussen Gerko enerzijds en Hermien en br. Veron anderzijds. Daarna heeft Gerko aanbevelingen voor Fracarita Netherlands op papier gezet. Wat voor ons vooral belangrijk is: FOCUSSEN! Dat gaan we doen. Dank je wel Gerko! We hebben je aanbevelingen meegenomen in het werkplan voor 2017. Werk aan de winkel, maar wel gefocusd!