Gelukt

Gelukt! Wat? Lees ons jaarverslag van het afgelopen jaar en u komt er in 10 stappen achter!

En voor iedereen die nog meer cijfers wil: na de eerste bladzijde volgt de jaarrekening.

Jaarverslag 2017 Fracarita Netherlands