Nieuwe auto voor Renceng Mose

Slechte wegen, kuilen, water, modder, flinke beklimmingen of sterke afdalingen… voor de medewerkers van het psychiatrisch centrum Renceng Mose is dat geen probleem meer.

Deze nieuwe 4×4 auto zal ingezet worden voor het vervoer van eten, drinken en medicijnen én voor patiëntenvervoer. Daarnaast zal de auto ook gebruikt gaan worden voor de zogenaamde “out-patients”: mensen die niet in het psychiatrisch centrum zijn opgenomen maar die van huis uit geholpen worden. Middelen vanuit Nederland…goed besteed!