Stage in Indonesië

Als je uit ervaring weet hoe bijzonder het is om naar Indonesië te gaan, dan gun je dat anderen ook. Daarom hadden Els Reinking en Hermien Smits-Staals op vrijdag 2 november een gesprek met stagecoördinatoren van de Hogeschool Utrecht en Universiteit Utrecht. Als we een samenwerking op kunnen zetten snijdt het mes aan twee kanten: een geweldige ervaring voor Nederlandse studenten én een waardevolle bijdrage voor onze Indonesische scholen en/of psychiatrische centra. #zinin #stageinindonesie #hoopvol