Kloostertocht

Ze zijn weer terug: 10 pelgrimsvrienden uit het hele land die vanuit het Liobaklooster in Egmond-Binnen 4 dagen met elkaar onderweg waren om te wandelen, vieren en delen. Aan deze kloostertocht werd een sponsoractie voor de renovatie van een schoolplein in Pakistan verbonden. Bij terugkomst stond de teller op € 1.283,- Wie geeft in deze Goede Week € 17,- zodat we samen een mooi afgerond bedrag over kunnen maken naar Pakistan? NL77 RABO 0108 6723 28 t.n.v. Fracarita Netherlands.